Tjänster

Högtrycksspolning

Med marknadens allra senaste oljebromsade roterande dysor klarar vi av de flesta förekommande beläggningar i rör, tankar och värmeväxlare.

De vanligaste objekten vi gör rent med högtrycksspolning är rörsystem, tubvärmeväxlare och mindre produkttankar.

Våra pumpaggregat har kapacitet på 500 bar och 100 liter / minut. Dimensioner på slangar, dysor, munstycken och tryckinställningar beräknas alltid efter vad som skall göras rent. Vid svårare beläggningar kan vi ansluta våra hetvattenpannor och på så vis höja effekten markant.

Ska vi börja med ett samtal?

Kontakta oss gärna för mer information!

Rena lösningar för din industri

Mekanisk rengöring

Polly-pigmetoden är lika enkel som genial. En cylinderformad gummiplugg drivs genom ledningarna med hjälp av vatten och/eller luft.

Läs mer här...

Högtrycksrengöring

De vanligaste objekten vi gör rent med högtrycksspolning är rörsystem, tubvärmeväxlare och mindre produkttankar.

Läs mer här...

Kemisk rengöring

Metoden lämpar sig bäst för stora som små värmeväxlare och rörsystem där andra metoder inte går, eller är svåra att använda. 

Läs mer här...

Tankrengöring

Tankar och reservoarer behöver ibland underhållas eller göras rena inför produktbyten, eller för att man skall säkerställa kvalitén på produkten som förvaras i tanken. 

Läs mer här...