Tjänster

Kemisk rengöring

Metoden lämpar sig bäst för stora som små värmeväxlare och rörsystem där andra metoder inte går, eller är svåra att använda. Det är också ett smidigt alternativ om man vill undvika tidsödande monteringsarbeten.

En CIP-maskin (Cleaning In Place) kopplas via slangar ihop med exempelvis en värmeväxlare, så att rengöringsvätskan kan cirkulera genom systemet som skall göras rent. Vätskan värms upp och pumpas runt för att på ett effektivt sätt avlägsna beläggningen.

Mängden vätska, styrka och temperatur anpassas för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. Vi använder oss av miljö-anpassade industriella rengöringsvätskor.

Ska vi börja med ett samtal?

Kontakta oss gärna för mer information!

Rena lösningar för din industri

Mekanisk rengöring

Polly-pigmetoden är lika enkel som genial. En cylinderformad gummiplugg drivs genom ledningarna med hjälp av vatten och/eller luft.

Läs mer här...

Högtrycksrengöring

De vanligaste objekten vi gör rent med högtrycksspolning är rörsystem, tubvärmeväxlare och mindre produkttankar.

Läs mer här...

Kemisk rengöring

Metoden lämpar sig bäst för stora som små värmeväxlare och rörsystem där andra metoder inte går, eller är svåra att använda. 

Läs mer här...

Tankrengöring

Tankar och reservoarer behöver ibland underhållas eller göras rena inför produktbyten, eller för att man skall säkerställa kvalitén på produkten som förvaras i tanken. 

Läs mer här...