+4630439711 info@vrab.nu

Tankrengöring

 

Tankar och reservoarer behöver ibland underhållas eller göras rena inför produktbyten, eller för att man skall säkerställa kvalitén på produkten som förvaras i tanken. På så sätt kan man undvika onödiga driftstopp.
Vi använder en tankrengöringsrobot som roterar 360 grader både horisontellt och vertikalt för att snabbt och effektivt rengöra tankar. Munstyckena som används är utformade för att hålla ihop strålen och på så sätt få största möjliga kraft på tankens innerväggar.

VRAB har utvecklat metoder vid särskilt svåra beläggningar där vi kombinerar hetvatten och rengöringskemikalier även vid tankrengöring. Metoden bygger på att man inte behöver träda in i tanken, men vid svåråtkomliga detaljer och konstruktioner är det ändå nödvändigt med manuell rengöring och tillsyn.

Kontakta oss gärna för mer information!

 

Våra andra tjänster

Mekanisk rengöring

Polly-pigmetoden är lika enkel som genial. En cylinderformad gummiplugg drivs genom ledningarna med hjälp av vatten och/eller luft.

Läs mer här…

Kemisk rengöring

Metoden lämpar sig bäst för stora som små värmeväxlare och rörsystem där andra metoder inte går, eller är svåra att använda. 

Läs mer här…

Högtrycksrengöring

De vanligaste objekten vi gör rent med högtrycksspolning är rörsystem, tubvärmeväxlare och mindre produkttankar.

Läs mer här…