Tjänster

Mekanisk rengöring

Polly-pigmetoden är lika enkel som genial. En cylinderformad skumgummiplugg drivs genom ledningarna med hjälp av vatten och/eller luft.

Polly-pigen varierar i densitet och utföranden beroende på vilken typ av ledning det är och vilken beläggning som skall avlägsnas i rören. Svårare beläggningar kräver pigar med högre densitet. De kan även vara försedda med turf eller stålborst för bättre effekt.

När pigen förflyttas framåt i rören avlägsnar den beläggningen på rörens insida och samtidigt spolas detta framför pigen. Metoden upprepas tills man är nöjd med resultatet. Tack vare att pigarna är flexibla, så klarar den att föras genom 90 graders böjar och t-stycken. Den klarar också av mindre dimensions-förändringar inne i rören.

Ska vi börja med ett samtal?

Kontakta oss gärna för mer information!

Rena lösningar för din industri

Mekanisk rengöring

Polly-pigmetoden är lika enkel som genial. En cylinderformad gummiplugg drivs genom ledningarna med hjälp av vatten och/eller luft.

Läs mer här...

Högtrycksrengöring

De vanligaste objekten vi gör rent med högtrycksspolning är rörsystem, tubvärmeväxlare och mindre produkttankar.

Läs mer här...

Kemisk rengöring

Metoden lämpar sig bäst för stora som små värmeväxlare och rörsystem där andra metoder inte går, eller är svåra att använda. 

Läs mer här...

Tankrengöring

Tankar och reservoarer behöver ibland underhållas eller göras rena inför produktbyten, eller för att man skall säkerställa kvalitén på produkten som förvaras i tanken. 

Läs mer här...