Miljö och kvalitet

 

Som i ett led av förbättringar har VRAB, tillsammans med QIM, infört ett kvalité- och miljöledningssystem enligt ISO9001:2000 och ISO14001:2004.

Kvalitetsarbetet skall säkerställa att kundens krav fastställs, dokumenteras och uppfylls. VRAB´s övergripande miljömål är att tydliggöra vårt miljöarbete såväl internt som i uppdrag till kund.